Проведе се пролетният изпит на BUTF 2012

На 18.05.2012г. се проведе изпитът за технически степени на BUTF.

Явиха се общо 21 участници от клубовете Феникс и Банкя, от които шестима кандидати покриха изискванията за Black Belt test.

Атестацията проведе генералният секретар на BUTF М. Трифонов, ІV Дан.

І Дан защитиха:

Филип Атанасов, ТК Банкя

Мартин Данев, ТК Феникс

Junior Degree, покривайки изискванията за І Дан защитиха:

Мартин Атанасов, ТК Феникс

Михаил Тиманов, ТК Феникс

Радослав Райков, ТК Феникс

Антонио Такев, ТК Феникс

Поздравления за всички участници!

Видео от изпита за черни колани можете да изгледате тук

Повече снимки можете да разгледате на адрес: http://taekwon-do.bg/gal/thumbnails.php?album=44

(Visited 49 times, 1 visits today)